Тихомир Лазаров - Блог

Блог на Тихомир Лазаров за комерсиална портретна фотография и видео

Тихомир Лазаров - Блог | Блог на Тихомир Лазаров за комерсиална портретна фотография и видео
12 август, 2015
Тихомир Лазаров

printersОтпечатването на снимки на хартия винаги носи различно удовлетворение от това да ги гледаме на екрана. Само тези, които не са отпечатвали на хартия във формат по-голям от 10х15см, не познават усещането.

В текущата публикация ще споделя опита си и изводите си върху отпечатването на снимки и картини на мастилено-струйни фото принтери. Не съм този, от който ще научите най-много за принтерите, тъй като аз специализирам най-вече в осветление и режисиране, но пак мога да кажа едно-две неща по темата.

Както казах, гледането на снимка на хартия е различно от това на екрана. Не знам причината, но предполагам има нещо общо с човешката природа, която смята естествените физически обекти за по-възприемливи, отколкото въображаемите цифрови.

Какво представлява фото принтерът и какви са митовете около печатането, които е добре да знаете.

Фото принтерът е машинка с мастилници с цветна течност. Машинката има способност по команда да пуска определено количество мастило през дюза. Отпечатването става ред по ред като всеки ред е разделен на малки участъци (точки), всяка от които се оцветява в даден цвят. Като съберем всички точки от ред една друга, получаваме цветна линия. Като съберем всички линии, получаваме изображение.

Броят различни нюанси, които може да имаме в даден отпечатък може да е огромен, като тук говоря за стотици или хиляди нюанси на даден цвят. Тъй като все още не съм чувал за принтер с хиляди мастилници, всяка от които да отговаря за определен цвят, ще кажа за тези, които съм виждал и изпробвал. Те имат ограничен брой мастилници - 1, 5, 10. Различни марки и модели имат различен брой мастилници. За да се получи цвят в даден нюанс се смесват няколко мастила.nuances

Тук нагледно се вижда как смесването на червено и синьо дава лилав отенък, синьо и жълто - зелен отенък, а червено и жълто - оранжев отенък. Ако има отклонение в един или няколко от цветовете, които се смесват, отенъкът ще има още по-голямо отклонение. Отклоненията в цветовете стават по няколко причини (възможно е да има и други):

Решението на №1 е направено в самите принтери. Има механизми, които почистват дюзите на определен период с цена на малко от мастилото, но за да имате винаги еднакво количество мастило, което излиза през дюзата.

Решението на проблем №2 се решава от потребителя, който ако държи да има точен цвят, ще ползва само стандартизирани мастила.

А проблем №3 рядко получава решение, защото повечето потребители дори не знаят за такъв проблем. Той е причината за много от проблемите, които хората имат с принтери и отпечатване. Тук говоря и за хора, които предлагат това като услуга, както и за хора, които отпечатват вкъщи.

Спомняте си като сте рисували с флумастери върху тоалетна хартия, салфетки или лист А4. Знаете, че всяка от тези хартии показва различни цветове на един и същ флумастер. Причината е в материала, от който е направена хартията и това колко мастило поглъща. Сега разбирате ли за съществуването на проблем №3?

Нека да спомена малко и за екраните, на които виждаме картинките. Екраните са един вид виртуална хартия, на която се отпечатват изображения. Тези екрани може да са телефони, таблети, лаптопи, настолни монитори, телевизори и т.н. За съжаление всеки от тях възпроизвежда цветовете по свой начин. Дори монитори от един и същи модел и една и съща марка не възпроизвеждат цветовете абсолютно идентично. По магазините сте виждали монитори, които показват примерни снимки или видеа и често хората избират най-цветния. Това не означава, че ще даде най-точни цветове, а просто по-неточни цветове, които ще изглеждат наситени, но не и реалните, които авторът е вложил.

Изображенията се описват с точки, всяка от които има цвят. Този цвят има цифров код. Един от кодовете за зелен цвят е тройката (0, 255, 0), но това е само един от нюансите на зеленото. Нюанс на зеленото е също (10, 210, 11). Аналог на това са теглилките. Имаме 2 теглилки, на които пише "2кг" и като ги вземем в ръка, долу горе са еднакви. Така е като гледаме снимки на различни устройства - уж изглеждат еднакви, но само ако не ги поставим една до друга. Така са и теглилките. Ако не ги премерим една спрямо друга никога няма да разберем, че може би не са еднакви.balanceТипична ситуация при отпечатването е следната. Давате файлчето да ви го отпечата печатница или го отпечатвате вие на ваш принтер. Излиза картинка, която вие сравнявате с това, което имате на монитора или с това, което сте запомнили, че сте виждали на монитора ви. Във всички случаи имате сравнение. Единственият случай, когато няма сравнение е ако дадете отпечатъка (който е долу горе реалистичен) на човек, който никога не е виждал оригиналната снимка. Ако видите разлика, тогава ще започнете да се оплаквате или от принтера, който имате или от качеството на принтерите в печатницата.

Сега виждате, че проблем №3 при отпечатването е абсолютно същия при мониторите. Всеки от тях е различна хартия, която показва цветовете по подобен начин, но с отклонения, които може да видите само ако сравните два монитора един до друг.

Как се решава проблемът с теглилките? С еталон. Има еталон на единица за килограм и този еталон се сравнява с изработената теглилка и ако са еднакви, значи ще мери точно.

По абсолютно същия начин цветовете между различни устройства, били те монитори или принтери. Създава се еталон, по който различните устройства се настройват, за да покажат еднакви резултати.

Има устройства, които са направени така, че да настройват техниката по общоприет еталон. Тук ще спомена за първи път думичката "калибриране". Калибрирането на теглилките е това да се направят по един калибър - еднаква тежест (защото това им е предназначението - да тежат еднакво). Калибрирането на мониторите е да бъдат настроени цветовете, контраста и яркостта им така, че да показват една и съща снимка по еднакъв начин. Устройствата, които правят това за мониторите се наричат калибратори. Не всеки монитор може да се калибрира. Поне аз не съм чувал за начин за калибриране на телефон или таблет, но мониторите на компютри и (повечето) лаптопи могат да се калибрират, защото позволяват смяна на фини настройки на цветовете и яркостта.

Калибратори има най-различни. Аз съм работил с "i1 Display2" и Color Munki. Има и много други марки и модели, които вършат работа и работата им е една и съща - да създадат еталон, да "покажат" този еталон на монитора и софтуерът да промени настройките на монитора така, че да са по еталон.

До тук видяхме, че с различни монитори не можем да гарантираме, че една снимка е отпечатана "правилно", защото мониторът, на който гледаме файла може да не е бил калибриран, а отпечатъкът да е правилен. Но както споменах по-горе, проблем №3 се отнася и за хартиите, на които се отпечатва. Различните хартии дават различен нюанс на цветовете. За да се отпечата снимка еднакво на две различни хартии трябва да се каже на принтера какви отклонения има при всяка хартия, за да ги компенсира и да пуска повече или по-малко мастило.

Калибрирането на принтерите спрямо хартията се нарича профилиране. Абсолютно същото е ако решите да ползвате мастила, които не са оригинални. При всяка различна марка мастила трябва да се калибрират нещата наново, но тук предполагам, че се работи със стандартизирани мастила, за да покажа основния принцип, а вие може да разсъдите за различните мастила.

Профилирането е процес, при който се отпечатва еталон върху хартията, която ще ползвате за реалната снимка. Устройството за профилиране е също специално за принтери. И то, както при мониторите, "гледа" отпечатъка и го сравнява с еталона, който вътрешно му е зададен от производителя и казва какви отклонения трябва да се направят в настройките на принтера, за да може всичко да е по стандарт. Тези отклонения обикновено се записват като настройка на принтера (профил) за дадена ситуация, в случая - за даден вид хартия. Така за всеки различен вид хартия, който се ползва, трябва да се направи различен профил, за да се гарантира, че всяка картинка, отпечатана на всяка от хартиите, ще изглежда по сравнително идентичен начин.

Ако профилирането не е било направено, тогава отпечатването ще бъде "горе долу" същото като това на монитора, като това "горе долу" може да варира като много горе или много долу в зависимост от хартията и мастилата. Комбинация от некачествени евтини мастила и евтина некачествена хартия без профилиране могат да доведат до драматични отклонения в отпечатването, защото принтерът ще каже - пусни ми 1 микрограм червено и 0.8 микрограма зелено, обаче това червено и зелено са с леки отклонения от стандарта и ще се получи нюанс, който е много различен от исканото. Тази капка ще попадне върху хартия, която ще погълне капката по някакъв си начин и нюансът ще се измени още повече. В крайна сметка всяка точка ще има отклонения и това ще доведе отклонения в крайното изображение.

Ето защо като отпечатвате снимки на вашия нов принтер може би няма да излязат добре или сте отишли в печатница и са ви ги отпечатали зле. Причината за неочаквания резултат в печатниците може да е и във вашия "телевизор", т.е. мониторът ви не е калибриран, а печатницата отпечатва всичко на калибрирана и профилирана техника. Но ако мониторът ви е калибриран, тогава проблемът е изцяло в печатницата, била тя вашия домашен принтер или фирма, която извършва тази услуга.

Ако искате да имате снимки, които са отпечатани с правилните цветове, ви е нужно

Ако решите да правите всичко това у дома, се пригответе за следните разходи:

Като се насочите към определени марки принтери и калибриращи устройства ще видите какви са ви първоначалните разходи. Ще си сметнете и разходите по консумативите - мастилата и хартията. Така ще прецените дали има смисъл да инвестирате вие в точен цвят или да дадете някой друг да ви отпечатва коректно. Въпросният "някой друг" трябва също да го проверите дали наистина отпечатва точно, като най-нормалното е да сравните отпечатъка с картинката върху калибриран монитор. Трябва да са много близки. Имайте предвид, че това е несъвършена технология и резултатите не са абсолютно еднакви, но при калибрирани устройства са изключително близки.

Добрата новина е за тези, които не търсите абсолютно точен цвят. Просто се примирете, че може да имате отклонения в цветовете, но ако не сте твърде взискателни, ще ги преодолеете. А някои може и да не забележат разликите.

Надявам се това кратко въведение в отпечатването и постигането на точен цвят да е било достатъчен ориентир за тези, които искат да се задълбочат в материята.

Ако сте на тази вълна, може да прочетете и публикацията за определянето на големината на файловете за качествен печат.

Категории: