Как се използват личните Ви данни, които изпращате до нас?

Личната информация, която изпратите няма да се предлага на трети лица, а ще се използва за комуникация с вас относно интереса, който имате към продуктите и услугите на сайта.