см

 


Дълбочина на фокуса
Начало на фокусираната област
Край на фокусираната област
Разстояние до обекта
Хиперфокално разстояние