Тихомир Лазаров - Блог

Блог на Тихомир Лазаров за комерсиална портретна фотография и видео

Тихомир Лазаров - Блог | Блог на Тихомир Лазаров за комерсиална портретна фотография и видео
7 април, 2013
Тихомир Лазаров

Бизнес петък - Кадър 5 - Излизане от офиса в дъждовната вечер

Светлината има интензитет, който се измерва по някакъв начин. Най-просто казано интензитетът е това колко е ярка/мощна светлината. Интензитетът като терминология помага на фотографите да могат да комуникират помежду си чрез мерни единици, които да са разбираеми за всички тях. За да бъде комуникацията по-точна, са нужни уреди, които да измерят интензитета на светлината.

Зависимостта от уредите за измерване понякога може да не ни е от полза, особено ако сме притиснати във времето. В наши дни всички бързат и всеки оценява високо, когато качествена работа се свършва в кратки срокове.

Разбирането на понятието интензитет на светлината не само ни помага да действаме по-бързо, но и в някои случаи може да ни спести разходи, в случай, че нямаме възможност или не искаме да си купим измервателни уреди.

От обща култура знаем, че когато отдалечим обект от светлинен източник, обектът става по-тъмен. Ако се приближи, се осветява повече. При фотографията има разстояние между светлинния източник и обекта, което ни осигурява "правилна експонация" или осветеност на обекта, която ни е нужна за даден кадър. Правилната експонация според измервателните уреди е точно определено съотношение между светлини и сенки, които резултират в т.нар. "18% сив цвят". Понякога правилната експонация е по-тъмен обект, както е в примера по-горе, където имаме снимка отразяваща нощен кадър. В този случай правилната експонация е по-тъмна снимка, отколкото такава през деня. Затова ще използвам термина "правилна експонация", където "правилното" зависи от случая, в който снимаме.

При промяна на разстоянието между светлинния източник и обекта, ние можем да компенсираме разликата в осветеността, за да получим същата "правилна експонация" по няколко начина:

Настройката, която най-често се променя във фотоапарата е блендата. Тя има стойности като …f2, f2.8, f4, f5.6, f8, f11, f16… и т.н. Тези стойности се наричат стъпки, стопове или бленди. Аз лично ги наричам стъпки или стопове. Всяка една от тези стъпки характеризира промяна на светлинния интензитет 2 пъти. При нарастване на стойността на блендата (затваряне на блендата), светлинният интензитет намалява двойно на всяка стъпка. При намаляване на стойността на блендата (отваряне на блендата). Това означава, че ако снимаме на стойност f8 и после на f5.6, втората снимка ще бъде 2 пъти по-осветена от първата. Ако снимаме на f4, тогава снимката на f4 ще бъде 4 пъти по-светла отколкото тази на f8, защото имаме промяна в 2 стъпки.

Абсолютно същото нещо важи и за мощността на осветлението. При удвояване на мощността на осветлението, удвояваме осветеността върху обекта и обратно. Същото е, когато добавим идентичен светлинен източник на същата мощност. Тогава имаме удвояване на интензитета на светлината.

Нека имаме светлинен източник с интензитет Х и правилната експонация ни е на f8. Ако удвоим мощността на светлината 2 пъти (2Х), за да имаме правилна експонация, трябва да компенсираме с блендата. В този случай трябва да я затворим с 1 стъпка или тя трябва да стане f11. Ако намалим светлината наполовина (1/2 Х), тогава компенсираме с блендата като я отворим 1 стъпка или f5.6.

Представете си, че сме със светкавици, на които сме достигнали до максимума на мощността. Или сме решили да ги ползваме на по-малка мощност, за да пестим енергия (ако сме на генератор, батерии или акумулатори). Също сме решили да ползваме определени настройки на фотоапарата и да не ги променяме. Начинът за да увеличим осветеността на обекта е да приближим източника на светлина към обекта. Логично е да приемем, че ако първоначално източникът на светлина се е намирал на 10м от обекта, при приближаване на 5м, ще е двойно по-осветен. Това не е така.

За да имате по-добра представа как се променя интензитета на светлината с промяна на разстоянието и да може да реагирате адекватно при промените, които настъпват в една фотосесия, ще започна от няколко примерни постановки. Така ще можете от примерите да разберете каква е взаимовръзката, а не само да ви дам "суха" формула и да приемете, че е така.

Мощността на светкавиците често се изписва в т.нар. "водещо число" (guide number, GN). Правилото е - колкото по-голямо е водещото число, толкова по-голяма е мощността на светкавицата. За мен лично водещото число не е удобна индикация. По-удобна индикация ми е мощността на осветлението в джаули (J) или ват-секунди (W/s). Все пак дефиницията на водещо число (GN) ще ни помогне да си отговорим на въпроса защо ако приближим обекта двойно, интензитета на светлината не нараства двойно.

Ето и формулата за изчисляване на водещо число на дадена светкавица:

GN = <разстояние до осветявания обект> х <стойност на блендата при ISO 100>

Примерно водещо число 40 означава, че ако снимате на бленда f8, ISO 100, то максималното разстояние до обекта (при максимална мощност на светкавицата), при което имаме правилно експониран кадър, е 5 метра. При бленда f4, разстоянието ще бъде 10м. При бленда f5.6, разстоянието ще е 7.14 метра.

Забележете, че разстоянието между бленда f4 и бленда f8 е 2 стъпки, което означава, че даваме възможност да влезе 4 пъти повече светлина. Всяка стъпка увеличава или намалява количеството светлина двойно. Да се увеличи мощността на светкавицата 2 пъти, да се отвори блендата с 1 стъпка, е едно и също нещо. Често увеличението на бленда и мощност на светкавицата е индикирано през 1/3 стъпки, затова да не ви учудва, че има и междинни стойности. В този пример увеличихме блендата от f8 на f4 и влезе 4 пъти повече светлина. Но разстоянието, което получихме е само 2 пъти по-голямо, а не 4. Нека опитаме със стойност на блендата f2. По формулата за водещо число получаваме, че максималното разстояние, на което можем да осветим правилно обект, е 20м. Значи при f8 имаме 5м, а при f2 имаме 20м. Между f8 и f2 имаме 4 стъпки. Това означава, че на всяка стъпка ще имаме двойно повече светлина в кадъра. Значи при f2 имаме количество светлина, което е 2 на степен 4 пъти по-голямо, отколкото при f8 или 16 пъти повече светлина.

Така от формулата за водещо число получихме съвсем естествено взаимовръзката между интензитет на светлината и разстояние между светлинния източник и обекта. Ето резултатите, които получихме до момента при ISO 100 при максимална мощност на светкавицата:

gn

Във всички тези случаи обектът ще бъде експониран по един и същи начин.

Абсолютно същото важи ако блендата ни е фиксирана на f2, а моделът се отдалечава от нас. За да бъде осветен правилно при всяко увеличение на разстоянието, трябва да увеличим мощността на светкавицата. Настройката на мощността често се индикира като част от пълната мощност или срещаме стойности като 1/8, 1/32, 1/2 и т.н. Индикация 1/1 означава, че сме сложили светкавицата на пълна мощност. Ето как би изглеждало ако приемем, че светкавицата е на мощност 1/16, снимаме на бленда f2 и моделът е на 5м и имаме правилна експонация. При отдалечаване на модела, ще трябва да увеличаваме мощността на светкавицата както следва:

gn2

Защо започнахме от 1/16? Защото в дадения пример приехме, че при f8 имаме правилна осветеност на разстоание 5м. Ако отворим блендата с 4 стъпки (до f2), ще влезе 16 пъти повече светлина. За да компенсираме, трябва да намалим мощността на светкавицата 16 пъти.

В този случай ще имаме абсолютно същата осветеност на модела, както в случая, когато променяхме не мощността на светкавицата, а блендата на фотоапарата. Промяната на мощността на светкавицата или промяната на блендата води до промяна на интензитета. Когато говоря за промяна на интензитета на светлината, имам предвид, че можем да променим или настройката на мощността или блендата или и двете.

Значи при двойно увеличение на разстоянието (5-10м), трябва да увеличим интензитета на светлината четири пъти (1/16-1/4). При четворно увеличение на разстоянието (5-20м), трябва да увеличим интензитета на светлината 16 пъти (1/16 - 1/1), за да имаме правилно експониран кадър.

Принципът за взаимовръзката между интензитета на светлината и промяна на разстоянието е, че интензитета на светлината се променя с квадрата на промяна на разстоянието. При увеличение на разстоянието 2 пъти, интензитетът намалява 4 пъти и трябва да компенсираме с 4 пъти повече светлина. При увеличение на разстоянието 4 пъти, интензитетът намалява 16 пъти и трябва да компенсираме с 16 пъти по-мощна светлина. Обратно, при намаляване на разстоянието 2 пъти, интензитетът става корен квадратен от текущата стойност.

Да се върнем на примера от началото на публикацията. Ако приближим светлинния източник от 10м на 5м, интензитетът на светлината ще се увеличи 4 пъти.

Ето ви и практичния пример: Установили сте някаква правилна експонация при използване на светкавица. Това може да е станало чрез измервателни уреди или по личния ви вкус, виждайки кадъра на гърба на фотоапарата или на монитора. Налага ви се да снимате бързо кадър, в който моделът е отдалечен 2 пъти повече от източника на светлина. Веднага в ума ви трябва да щракне, че ви трябва 4 пъти повече светлина. Как ще я компенсираме - дали ще увеличим мощността на осветлението 4 пъти, дали ще отворим блендата 4 стъпки или ще направим комбинация между тях, е въпрос на лично решение.

ЗАБЕЛЕЖКА: Промяна на експонацията на кадъра може да стане и при промяна на ISO-то, но то влияе и върху други фактори и за простота в текущата публикация не съм засягал този аспект.

Категории: